Music

  • Wat is creativiteit?

    Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. Eigenlijk is creativiteit juist een combinatie van deze drie.